پرشیا خودرو
جاب ویژن
استخدام
مشاور ایمنی و بهداشت حرفه ای

پرشیا خودرو

تهران

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۰۵ شهریور، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
شناسایی و ارزیابی جنبه های زیست محیطی و ریسک های شغلیبرنامه ریزی، نظارت وارزشیابی برای اجرای معاینات ادواری و بدو استخدام کارکنانشرکت فعال در جلسات کمیته ایمنی ، حفاظت فنی ، بهداشت کار و ارسال صورتجلسات مربوطه به مرکز بهداشت و اداره کارآشنایی با خطرات و ارزیابی مواد بررسی عوامل ارگونومیک محیط کار و ارائه راه حل های مناسب برای انجام صحیح کار،بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات اولیه در خصوص اجرای برنامه های ایمن سازی محیط کارنمونه برداری، اندازه گیری و ارزشیابی عوامل زیان آور محیط کارپیاده سازی استانداردهای مرتبط با HSE و بهداشتاجرای طرح های ایمنی و بهداشتی در محل کارپیاده سازی و تثبیت سیاست هایی با هدف ارائه فرهنگ بهداشت و ایمنی کارکنان حصول اطمینان از انطباق کلیه پرسنل شرکت با قوانین و استانداردهای ایمنی و بهداشتی.