شیپور
استخدام
نیاز به پرستار کودک

مراغه

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

پاره وقت

تاریخ:

۰۳ تیر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
نیازمند پرستار جهت نگهداری از دو کودک پسر