شیپور
استخدام
بسته بندی نبات

یزد

حقوق:

۳.۵ تا ۵ میلیون تومان

تاریخ:

۰۲ آذر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
به چند لقمه زن جهت بسته بندی نیاز داریم