شیپور
استخدام
ویزیتورخانم

قزوین

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

پاره وقت

تاریخ:

۰۲ تیر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
فروش کیک وکلوجه بابهترین سود