شیپور
استخدام
منشی برای ساختمان پزشکان

کرج

حقوق:

توافقی

تاریخ:

۱۵ مرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
منشی برای ساختمان پزشکان . آموزش داده می شود لطفامشخصات خود را به شماره 0937XXX3284 واتساپ کنید