همراه اول
دانشکار
استخدام
کارشناس فروش

همراه اول

حقوق:

-

نوع قرارداد:

full_time

تاریخ:

۲۵ خرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:

شرح مختصر از موقعیت:
پیگیریها و انجام اقدامات لازم از مرحله دریافت ارجاع سفارش کار تا مرحله اخذ تاییدیه و حصول درآمد.

 برخی از وظایف مورد انتظار:
1- پیگیری دریافت ارجای کار
2- تهیه آنالیز بها و نهایی سازی قیمت
3- پیگیری دریافت ابلاغ قیمت پروژه
4-پیگیری دریافت تاییدیه ها
5- صدور سند فروش 
6- تهیه گزارشات مختلف مدیریتی

آنچه کارآموز در پایان دوره کسب خواهد کرد:
آشنایی با پروس های کامل فروش