منهاج توسعه پویا
دانشکار
استخدام
مدیر و کارشناس فروش

منهاج توسعه پویا

حقوق:

-

نوع قرارداد:

full_time

تاریخ:

۲۵ خرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:

کارشناس فروش تلفنی و حضوری، فرصت بسیار مناسب در شغل با شرایط پیشرفت