شیپور
استخدام
حسابدار مالی و حسابدار خزانه

امامزاده عبدالله

حقوق:

۵ تا ۸ میلیون تومان

تاریخ:

۱۴ شهریور، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
هم حسابدار مالی با تجربه حداقل 3 سال کار نیازمندیم هم به یک حسابدار خزانه که اگر تجربه کاری هم نداشته باشد موردی نیست شماره تماس: