همراه اول
دانشکار
استخدام
کارشناس هماهنگی پارامترهای کمی و کیفی شبکه

همراه اول

حقوق:

-

نوع قرارداد:

part_time

تاریخ:

۲۵ خرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:

شرح مختصر از موقعیت:
عموما در هر کشوری از طرف دولت تعهداتی در حوزه های پوشش شبکه موبایل و سطوح کیفی آن بر عهده اپراتورها گذاشته می شود در ایران هم شرکت همراه اول بر مبنای پروانه فعالیت خود و مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعهداتی بر عهده دارد که در این خصوص مورد نظارت سازمان می باشد.وظیفه اصلی ادارات رگولاتوری حفظ و رعایت این حدود و مراقبت از اجرای آن تا حد تعیین شده می باشد. اداره بررسی تعهدات فنی متولی بخش فنی و مالی این تعهدات است.از مهمترین وظایف این شغل بررسی و ارزیابی وضعیت شبکه تلفن همراه در نسلهای مختلف بر اساس درخواستها و اعلام مشکلات شبکه از طرف نهادهای حاکمیتی با استفاده از مستندات و اندازه گیری های مختلف انجام شده و تطابق آنها با تعهدات و الزامات رگولاتوری و پاسخ به سازمانهای حاکمیتی در این خصوص می باشد. همچنین مطالبه تعهدات در داخل شرکت نیز جزء وظایف این شغل می باشد.

 برخی از وظایف مورد انتظار:
1- آشنایی و مطالعه با شبکه تلفن همراه و نحوه ارزیابی آن- تحلیل درایو تست - تحلیل KPIهای شبکه
2- آشنایی و مطالعه تعهدات و مصوبات مرتبط با حوزه فنی وطارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
3- آشنایی با ساختار شرکت و سازمانهای حاکمیتی مخاطب خارج از شرکت
4- آشنایی با فنون اولیه نامه نگاری با سازمانهای حاکمیتی
5- بررسی مکاتبات دریافتی از سازمان تنظیم مقررات و آشنایی با روش انعکاس آنها به واحدهای فنی
6- تحلیل پاسخ دریافتی از واحدهای فنی شرکت و انعکاس آن به سازمان های حاکمیتی
7- آشنایی با فناوریهای جدید شبکه تلفن همراه

آنچه کارآموز در پایان دوره کسب خواهد کرد:
- آشنایی با ساختار فنی اپراتورهای شبکه موبایل
- آشنایی با نحوه ارزیابی شبکه موبایل
- آشنایی با مفاهیم رگولاتوری شبکه موبایل