آنیل رسانه برتر
جاب ویژن
استخدام
گرافیست

آنیل رسانه برتر

اصفهان

حقوق:

10 - 8 میلیون تومان

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۰۷ تیر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:

ترجیحا آشنا با لیتوگرافی
مزایا:
سرویس ایاب ذهاب
بیمه تامین اجتماعی 
بیمه تکمیل درمان 
حقوق مزایا به صورت توافقی