شیپور
استخدام
سرویس کار ماهر لوله بازکنی و رفع نم نیازمندیم

مشهد

حقوق:

۵ تا ۸ میلیون تومان

تاریخ:

۰۱ مهر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
به دو سرویس کار ماهر نیاز داریم .