شیپور
استخدام
شاگرد ماهر ونیمه ماهر جهت کار کناف

قزوین

حقوق:

۳.۵ تا ۵ میلیون تومان

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۰۲ تیر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
شاگرد ماهر ونیمه ماهر کناف