شیپور
استخدام
فروشنده محصولات لوازم خانگی

مشهد

حقوق:

۸ میلیون تومان به بالا

تاریخ:

۱۵ مرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
فروش محصولات لوازم خانگی ب صورت تلفتی