عماد آرا پخش تهران | Emad Ara
جابینجا
استخدام
استخدام مدیر منابع انسانی

عماد آرا پخش تهران | Emad Ara

تهران

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۱۲ تیر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
* تهیه و تنظیم سیاست ها ، دستورالعمل ها ، روش های اجرایی ، مقررات منابع انسانی   * تهیه و به روز رسانی شرح پست های شرکت  * توسعه و اجرای استراتژی ها و ابتکارات منابع انسانی منطبق با استراتژی کلی کسب و کار   * ایجاد محیط کار مثبت  * ایجاد KPI برای مشاغل و اجرای سیستم مدیریت عملکرد  * تسلط بر قوانین کار و تامین اجتماعی * توانایی حل مسائل و تعارضات سازمانی * تسلط بر برنامه ریزی تامین نیرو، نگهداشت و توسعه نیروی انسانی * تسلط بر مدیریت و کنترل فرآیند جذب و استخدام * تسلط بر طراحی و اجرای نظام ارزیابی و مدیریت عملکرد * تسلط بر فرآیند توسعه، آموزش کارکنان و خدمات رفاهی * تسلط بر استقرار و توسعه مدلها و رویکردهای نوین منابع انسانی * مدیریت جانشین پروری * مدیریت امور اداری و کارگزینی