شیپور
استخدام
شاگرد واسه گچ کاری میخوام

تاکستان

حقوق:

توافقی

تاریخ:

۰۲ آذر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
شاگرد واسه گچ کاری میخوام .ساعت کاری از 7ونیم تا 5 حقوق 200تومان