شیپور
استخدام
فروشنده لبنیات

همدان

حقوق:

۵ تا ۸ میلیون تومان

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۰۲ تیر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
شرکت معظم پگاه استخدام می‌نماید استخدام فروشنده حضوری جهت ویزیت مشتریان شهرستان وسیله نقلیه و سابقه کار مزیت حساب میشود.