لورچ
ایران تلنت
استخدام
Senior Accountant

لورچ

تهران

حقوق:

65026800

نوع قرارداد:

Full Time

تاریخ:

۲۲ مرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
● تنظیم و ثبت اسناد حسابداری. ● ثبت و جمع‌آوری فاکتورهای خرید و فروش. ● مراجعه نمودن به ادارات و سازمان‌ها برای انجام دادن امور مالی. ● تهیه گزارش‌های مالی و حسابداری مفید جهت ارائه به مدیریت. ● کنترل و حصول اطمینان از انطباق حساب‌ها با اسناد و فاکتورهای ثبت شده.