همراه اول
دانشکار
استخدام
کارشناس معماری سازمانی

همراه اول

حقوق:

-

نوع قرارداد:

part_time

تاریخ:

۲۵ خرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:

امکان استخدام بعد از پایان دوره کارآموزی وجود دارد.

 آنچه در طی دوره از کارآموز انتظار می‌رود :

 • شناسایی وضع موجود فرآیندهای سازمان
 • مستندسازی فرآیندهای سازمانی و ایجاد ارزش افزوده روی فرآیند
 • تدوین و به‌روزآوری شرح وظایف
 • جمع آوری اطلاعات شاخص های فرآیندی
 • تهیه چرخه عمر مستندات سازمانی
 • مشارکت در مگاپروژه دیجیتال سازی فرآیندهای سازمانی
 • انجام پژوهش های مورد نیاز در حوزه بنچ مارک

- آنچه کارآموز پیش از دوره به آن نیاز دارد :

 • الزامات : کارشناسی ارشد مهندسی صنایع - فناوری اطلاعات - مدیریت صنعتی
 • تسلط به زبان انگلیسی در سطح خواندن
 • آشنایی با مفاهیم فرآیندها و APQC
 • آشنایی با چارچوب بین المللی eTOM
 • آشنایی با زبان مدل‌سازی فرآیندها BPMN2
 • آشنایی با چارچوب استانداردی ITIL
 • آشنایی با مفاهیم Robotic Process Automation و Process Mining
 • آشنایی با مجموعه نرم افزارهای Microsoft Office
 • ترجیحات : خوش تعامل - دارای ذهن تحلیلگر

-  آنچه کارآموز پس از دوره به دست خواهد آورد:

 • کسب تجربه مناسب در حوزه مدیریت فرآیندهای سازمانی
 • کسب توانایی حل مساله با رویکرد فرایندی
 • کسب دانش و تجربه مناسب در زمینه طراحی فرآیندها
 • آشنایی با مفاهیم دانشی جدید در حوزه فرآیندهای سازمانی در عمل
 • کسب تجربه کاری در سازمانی به بزرگی همراه اول