شیپور
استخدام
نیازمند راننده برای آژانس ملت

میانه

حقوق:

توافقی

تاریخ:

۱۵ مرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
به یک راننده ماهر برای کار در آژانس با حقوق بالا نیازمندیم اگر خواستید زنگ بزنید تا صحبت کنیم