شیپور
استخدام
فروشنده سوپرمارکت

شیراز

حقوق:

۳.۵ تا ۵ میلیون تومان

تاریخ:

۱۵ مرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
فروشندگی در مغازه سوپرمارکت