شیپور
استخدام
ب یک نفر لیسانس بازنشسته خانم

سبزوار

حقوق:

توافقی

تاریخ:

۰۱ مهر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
ب یک نفر لیسانس بازنشسته خانم یا اقا جهت همکاری نیازمندیم شماره تماس: