بازرگانی دوبرا
جاب ویژن
استخدام
کارشناس حسابداری مالیاتی

بازرگانی دوبرا

تهران

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۳۱ شهریور، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
مسلط به امور مالیاتیآشنا به استاندارهای حسابداریارسال گزارش فصلیارسال کارنامه ارزش افزودهارسال لیست مالیات بیمه حقوقثبت اسناد حسابداریتهیه صورت مغایرت بانکیتهیه صورت های مالیآشنا به استاندارهای حسابداری