شیپور
استخدام
به یک راننده بیل مکانیکی نیازمندیم

آبگرم

حقوق:

۸ میلیون تومان به بالا

تاریخ:

۰۱ مهر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
بیل 932 هپکو، فقط بارگیری با یک کامیون داخل معدن شماره تماس: