همراه اول
دانشکار
استخدام
کارآموز بازاریابی دیجیتال

همراه اول

حقوق:

-

نوع قرارداد:

part_time,full_time

تاریخ:

۲۵ خرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:

شرح مختصر از موقعیت:
در راستای انجام پروژه های دیجیتال مارکتینگ نیاز است فعالیت های مرتبط با فضای دیجیتال، نظرسنجی, اجرای کمپین های دیجیتال مارکتینگ و بررسی اثربخشی کمپین اجرا شده انجام شود.

 برخی از وظایف مورد انتظار:
بررسی نیازمندی های دیجیتال مارکتینگ فروشگاه آنلاین و طراحی کمپین مرتبط با نیازمندی ها
بررسی اثربخشی کمپین اجرا شده
بررسی رفتار رقبا در فضای دیجیتال

آنچه کارآموز در پایان دوره کسب خواهد کرد:
کسب تجربه در خصوص طراحی کمپین دیجیتال مارکتینگ
کسب تجربه در خصوص بررسی اثربخشی کمپین
مشاهده و بررسی ابزارهای تحلیل در فضای آنلاین