دیوار
استخدام
حسابدار (پروژه ای)

حکیمیه

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

پیمان‌کاری/پروژه‌ای

تاریخ:

۱۲ شهریور، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
*فقط تماس پاسخ گو هستم* حسابدار پروژه ای _ کوتاه مدت *رفع مغایرت های سیستمی *منظم کردن و بستن حساب ها *حقوق توافقی *حضوری *زمان منعطف