شیپور
استخدام
کار با گوشی همراه و بدون محدودیت سنی

یزد

حقوق:

۳.۵ تا ۵ میلیون تومان

تاریخ:

۰۲ آذر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
بدون محدودیت سن و فقط با چند ساعت وقت گزاشتن به راحتی درامد کسب کن