شیپور
استخدام
مغازه لبنیاتی نجف اباد نهضت اباد

نجف آباد

حقوق:

توافقی

تاریخ:

۰۱ مهر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
0913XXX7262‌جعفری نهضت اباد