گلستان
جاب ویژن
استخدام
کارشناس ارشد مدیریت پروژه

گلستان

تهران

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۰۷ اردیبهشت، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:

تدوین و طراحی فرآیندها
پایش و ارزیابی پروژه های جاری
نظارت بر تهیه و بروزرسانی مستندات، ابزارها و سیستم های اطلاعاتی مرتبط با مدیریت پروژه ها 
ارائه ی گزارش های تحلیلی از وضعیت پروژه ها و نقاط قابل اصلاح


* تسلط به مفاهیم PMBOK و ابزارهای مدیریت پروژه از شروط احراز به شمار می رود.