گلدیران
ایران تلنت
استخدام
Material Planning Expert

گلدیران

تهران

حقوق:

31061344

نوع قرارداد:

Full Time

تاریخ:

۲۸ اردیبهشت، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
ما یک شرکت تولید کننده الکترونیکی مصرف‌کننده موفق هستیم که به دنبال یک متخصص برنامه‌ریزی مواد هستیم که مسئول این موارد است: - برنامه‌ریزی مواد اولیه داخلی و خارجی. - تشخیص تقاضای قطعه براساس زمان تحویل، مقدار و ظرفیت تامین‌کننده مربوطه. - کنترل موجودی براساس برنامه تولید. - تهیه گزارش‌ها مربوطه. - ورود اطلاعات در سیستم اکسل و راهکاران.