ایران زمین
بانی کار
استخدام
کسب و کار

ایران زمین

حقوق:

بیش از پنج میلیون

تاریخ:

۲۴ خرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
درامد بالا بازنشستگی