رونیکس
جاب ویژن
استخدام
طراح انیمیشن

رونیکس

تهران

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۱۷ خرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:

1.       انجام مدل سازی انیمیشنی محصولات.
2.       انجام صداگذاری ها و کامپوزیت انیمیشنی.
3.       ساخت انیمیشن های مرتبط با دیدگاه بازاریابی سازمانی
4.       تهیه و ارائه گزارش کاری به مافوق مربوطه.
5.       شرکت در جلسات گروهی و واحدی.
6.       پیگیری و انجام امور مربوط به پروژه های طراحی دریافتی.
7.       انجام سایر امور محوله از طرف مافوق.