جابینجا
استخدام
استخدام مدیر ارشد فنی محصول (Senior Technical Product Manager)

هف هشتاد

تهران ، تهران

حقوق:

توافقی

تاریخ:

۱۸ اسفند، ۱۴۰۰

توضیحات موقعیت شغلی:
استخدام مدیر ارشد فنی محصول (Senior Technical Product Manager)