جابینجا
استخدام
استخدام کمک انباردار (آقا-شورآباد)

رونیکس

تهران ، تهران

حقوق:

توافقی

تاریخ:

۱۸ اسفند، ۱۴۰۰

توضیحات موقعیت شغلی:
استخدام کمک انباردار (آقا-شورآباد)