گلدیران
ایران تلنت
استخدام
Reporting and budgeting

گلدیران

تهران

حقوق:

47119217

نوع قرارداد:

Full Time

تاریخ:

۲۰ اردیبهشت، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
* برنامه ریزی و تنظیم بودجه دوایر مالی و واحد های عملیاتی * شرکت در کمیته بودجه به عنوان دبیر کمیته * حصول اطمینان از تهیه و توزیع دستورالعملها و فرم های صورت بودجه بین دوایر و قسمتهای مختلف شرکت در موعد مقرر * حصول اطمینان از صحت محاسبات تکمیلی صورتهای بودجه * تهیه صورت های بودجه نهایی و ارائه آن به مدیر مالی * همکاری با سایر دوایر و قسمتهای شرکت جهت اطمینان از حل مشکلات احتمالی آنها در زمینه تکمیل صورت های بودجه * کنترل بودجه طی دوره و تهیه گزارشات مقایسه با بودجه * تهیه گزارشات مقایسه ای هر دوره با دوره های مشابه قبل * همکاری با مدیر مالی در تفسیر بودجه و تهیه وتحلیل گزارشات دوره ای * تهیه گزارشات کنترلی داخلی مالی * اصلاح رویه های داخلی در جهت تامین گزارشات دقیق و به موقع * استخراج معاملات فصلی خرید و فروش (کنترل اسناد صادره از حیث رعایت 169) * ثبت و ارسال معاملات * اظهارنامه ارزش افزوده * صورت مالی طبق دفاتر * صورت مالی مدیریتی و گزارشات تحلیلی واحد حسابرسی * تهیه بودجه نقدی ماهیانه و مقایسه آن با عملکرد ماهیانه * تهیه گزارش تجزیه سنی هفتگی * اظهارنامه عملکرد * پاسخگویی به ممیزین ارزش افزوده ،معاملات فصلی ، عملکرد ، تامین اجتماعی و حسابرسان داخلی * کنترل تمامیت هزینه ها شناسایی شده