گلستان
میز کار
استخدام
مدیر فروش فروشگاههای دیسکانت

گلستان

تهران (محدوده غرب)

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۲۹ اردیبهشت، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
. مدیریت و هدایت تیم سرپرستان و فروشندگان تحت مدیریت . گزارش دهی به مدیران ارشد . بررسی و ارائه راهکار به منظور فروش بالاتر. مدیریت و هدایت تیم سرپرستان و فروشندگان تحت مدیریت . گزارش دهی به مدیران ارشد . بررسی و ارائه راهکار به منظور فروش بالاتر