ايرانسل
ایران تلنت
استخدام
Legal Consultant:Contracts Affairs

ايرانسل

تهران

حقوق:

49724085

نوع قرارداد:

Full Time

تاریخ:

۲۴ اردیبهشت، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
* پایبندی به تفویض اختیار در فرآیند اثبات خدمات تجاری به شرکت که از طرف آن تعهدات ارائه می‌دهد. * هم‌کاری با تیم دعاوی حقوقی در نمایندگی شرکت قبل از دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی و اداری، در صورت لزوم. * مذاکره و ساختار انواع موافقت‌نامه‌ها با هم‌کاری نزدیک با شرکت براساس کلیه شرکت‌های مرتبط. * تهیه و بررسی انواع موافقت‌نامه‌ها براساس الزامات قانونی. * تهیه ضمیمه و / یا اصلاحات مربوط به توافقنامه های قبلا تهیه‌شده براساس نیازها و درخواست‌های دریافت‌شده از شرکت. * تهیه اعلامیه‌ها یا نامه‌های قراردادی برای افزایش ادعاها، مجازات‌ها، فسخ یا تمدید موافقت‌نامه‌ها. * به عنوان مذاکره‌کننده در جلسات مذاکره برای پیش‌نویس توافقنامه یا حل و فصل اختلافات احتمالی. * مشاوره به شرکت در مورد موافقت‌نامه‌ها / معاملات مختلف با انواع ارائه دهندگان خدمات / تامین کنندگان، پیمانکاران و شرکا از جمله ادعا و اجرای مجازات، تفسیر قراردادها، بررسی کیفیت و کمیت خدمات ارائه‌شده / دریافت‌شده. * تهیه گزارش‌ها مدیریت ماهانه / هفتگی در صورت لزوم.