همراه اول
دانشکار
استخدام
کارشناس مدیریت هزینه و روابط با ذی نفعان

همراه اول

حقوق:

-

نوع قرارداد:

full_time

تاریخ:

۲۵ خرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:

 مدیریت هزینه و روابط با ذی نفعان