منهاج توسعه پویا
دانشکار
استخدام
برنامه نویس فول استک

منهاج توسعه پویا

حقوق:

-

تاریخ:

۲۵ خرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:

برنامه نویسی به صورت فول استک به همراه درک کامل از فرآیند های مربوط به حوزه نرم افزار در اینترنت اشیا صنعتی