شیپور
استخدام
برای حسابداری شرکت

چابهار

حقوق:

۲.۵ تا ۳.۵ میلیون تومان

تاریخ:

۰۱ مهر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
سابقه کار داشته باشه