گلستان
جاب ویژن
استخدام
کارشناس حسابدار صنعتی

گلستان

تهران

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۲۸ اردیبهشت، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:

همکاری و نظارت در تهیه بهای تمام شده انواع تولیدات شرکت
تهیه و تجزیه و تحلیل گزارشات مرتبط با حسابداری صنعتی
صدور اسناد مالی و صنعتی و رسیدگی به پرداخت های پیمانکاران