نبض هوشمند سلامت
دانشکار
استخدام
الکترونیک

نبض هوشمند سلامت

تهران

حقوق:

-

نوع قرارداد:

part_time

تاریخ:

۲۵ آبان، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
کارآموز باید به طراحی یک برد الکترونیکی که قرار است وظیفه ی خاصی را انجام دهد بپردازد