کاریابی های حضوری
استخدام
طراحی

بروجن

حقوق:

از 5 میلیون تومان تا 7میلیون تومان

نوع قرارداد:

قراردادی

تاریخ:

۰۹ مرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
طراحی