شیپور
استخدام
خیاط نیمه ماهر

شیراز

حقوق:

توافقی

تاریخ:

۰۱ مهر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
به یک بانوی خیاط ساکن محدوده مسلم چینی هاشمی یا کوشک میدان دارای چرخ راسته دوزجهت دوخت ملزومات آشپزخانه نیازمندیم