شیپور
استخدام
حسابدار ماهر

کرج

حقوق:

توافقی

تاریخ:

۱۱ مهر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
به یک حسابدار ماهر نیازمندیم