شیپور
استخدام
نیازمند فروشنده سوپر مارکت خانم

نجف آباد

حقوق:

۲.۵ تا ۳.۵ میلیون تومان

تاریخ:

۱۴ تیر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
نیازمند فروشنده خانم جهت س*** مارکت محدوده پلیس راه حقوق مزایا