شیپور
استخدام
واگذاری کارگاه بلوک زنی

عجب شیر

حقوق:

۸ میلیون تومان به بالا

تاریخ:

۱۵ مرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
واگذاری کارگاه بلوک واقع در اتوبان عجب شیر _ بناب با درآمد بسیار بالا و سرمایه اندک