شیپور
استخدام
جذب نیروی تولید محتوا

اصفهان

حقوق:

توافقی

تاریخ:

۲۵ آبان، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
به تعدادی نیروی تولید محتوا نیازمندیم. به صورت دورکاری تسویه به صورت پروژه ای در هر هفته 2 الی 5 محتوای 500 الی 600 کلمه ای نوشته شود.