گلدیران
ایران تلنت
استخدام
Legal and External Affairs Director

گلدیران

تهران

حقوق:

105625943

نوع قرارداد:

Full Time

تاریخ:

۰۸ خرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
.