شیپور
استخدام
نظافت چی نیازمندم

کرج

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

پاره وقت

تاریخ:

۰۳ تیر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
کار سخت نیست خانم سرپرست خانواده باشه با سرویس رفت و برگشت تمیز و مرتب واتساب ۰۹۳۹XXX۶۷۱۶ (نمایش کامل)