سپیدان حساب ممتاز
جاب ویژن
استخدام
کارشناس حسابداری سپیدار

سپیدان حساب ممتاز

تهران

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۱۵ مرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
کارشناس حسابداری به جهت آموزش نرم افزار سپیدارآشنایی با اصول اولیه و مبانی حسابداریتوانایی انجام کار با 5 سیستم اصلی شامل، حسابداری، دریافت و پرداخت، انبار، مشتریان و فروش، حقوق و دستمزدتوانایی آموزش سیستم سپیدار به مشتریان به همراه پاداش و پورسانتدارای روحیه کار تیمی و با انگیزه به جهت رشد ارتقای شغلیحداکثر سابقه کار 1.5 سالحداکثر سن 28